Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

3 december

Tredde Dei fan Wintermoanne

Soc. Jesu.
Sint Franciscus Xaverius,
Apostel van India en Japan
1552

12.03.Frans Xavier byld
Franciscus Xaverius
Pylger, missionaris


In Bedum, in Fivelingo:
Martelaren.
Walfrid en Radfrid
In de tiende eeuw
door de Vikingen omgebracht.

Sint Walfridus, Walfrid, Walfried Bedum
Bolsw.Walfridus
Missaal van Bolsward, Afkomstig uit Fivelingo
Gebed uit de Mis van Walfridus

Bedum 1969
Bedum, Hunzingo 1969
Doarp fan de hillige Martelders Walfried en Radfried
De Radfriduskerk is een treurige rest van de
machtige bedevaartskerk van weleer.

Bedum 1969 Toer
De machtige Romaanse toren van Bedum
vroeger deel van een westwerk.
1100

In het Sabbasklooster in Juda:
St. Joannes de Zwijger
558

Heilige Sabina  
van de Elzas

12.03.Beferzen reiden
Beferzen reid.

Plant:
Rietstengels
Waartussen Radfried
zich  voor de Noormannen verschool.

In Twente klinken de midwinterhorens

'k Hoore tuitend' hoornen en
de avond is nabij
voor mij:
kinderen blij en blonde, komt,
de avond is nabij:
zegene u de Allerhoogste, want
de avond is nabij,
komt bij:
'k Hoore tuitend hoornen en
de avond is voorbij,
voor mij!
Gezelle 1860

Yamagugi MADONNA
Yamaguchi: Tún by de Kathedraal
Fan Franciscus Xaverius 1988.

Japan:  
Het Nachtfeest in Chichibu
De bladeren van de moerbeibomen zijn gevallen,
de eerste nieuwe zijde gewonnen.  
speciale gerechten, vuurwerk.

Zijdevlinder en rups:
Bambix moria
Leeft op de witte moerbeiboom

In het antieke Rome:
Feest van Bona Dea:
De’goede godin’
van de gerechtigheid.

Vestalin
Roma Vestalin 2005

Onder leiding van de Vestalinnen.
Feest waarbij alleen vrouwen aanwezig mochten zijn.
Zelfs een katertje werd buiten gezet!

Vestalinnen
Gebouwen der Vestalinnen 2005

Konya
In Turkije zijn in deze tijd
 
feesten van de derwisjen
die zich al dansend
openstellen voor de Godheid.

11.28 breaferkeap
Bôlleferkeapster yn Frjentsjer

O DEUS EGO AMO TE

U heb ik lief, mijn God en Heer,
Niet omdat ik mijn heil begeer,
Niet om daarmee gered te zijn
Van eeuwig vuur en hellenpijn.

Gij hebt mij gans en al omvat
Terwijl men U gekruisigd had;
Gij hebt verdragen smaad en hoon
Van nagels, speer en doornenkroon.

Zou ik U niet beminnen, Heer?
Mij blijft geen and're keuze meer.
Om hemelvreugd noch hellesmart,
Slechts om Uzelf kiest U mijn hart.
Franciscus Xaverius
Liedboek voor de Kerken 

12.03.Frans Xavier Bolsert
Franciscus Xaverius
Missaalbeslag van de Jezuïtenstatie
in Bolsward

Profeet Sefanja:

“En den scil Ik de folken
Reine lippen beskikke
Dat hja allegearre
De Namme des Heare oanroppe meie
En Him tsjinje
Iendrachtich fan skouder’’.

Yamagugi Xaverius tsjerkw
Yamagugi Tsjerke fan Franciscus Xaverius. 1988

Profeet Sefanja:

‘Haec est Civitas Gloriosa
Habitans in confidentia’.

Sefanja wordt in vesters en op pilaren
verbonden met de Apostel Matteus.

‘Sanctam Ecclesiam Catholicam
Communionem Sanctorum’

Varel, Sankt Jakobus
12.03.Sankt Jacobus Varel
Varel, Butjadingen, Sint Jabik.

PELGRIMAGE

De Oerpelgrimage

De geboorte van een kind

Berte II

Wól spriek ik moedich: 'Wol my roeije,
myn dea wêz bittere betinkst
dat strak de stekkeling útgroeie..
Hoe is dan nou de eangst

my op it netflues fallen? bylden
omglûpe my op sêfte soal,
skylpodden komme út har skylden,
de lytse foks ferlit syn hoal

om dy to taken mei in wrede
en grime laits en ûnderwyl,
trochkrûpt yn myn forhoalenheden,
bisnuffelet my in kâld reptyl.

Douwe Tamminga
It Griene jier
1942

Santillana 3 meunsterke
Santillana, console, meunsterke.

NACHTTROMPETJE I

Het nachttrompetje
past in elk foudraal
dat warm is
en nog strak genoeg is
en donker.....
zijn signaal glijdt sidderend
glijdt zacht de ingewanden binnen
dat is nacht
Ans Wortel

VIA CIRCUMBOREALISPelgrimage via Siberië naar Japan
Santiago op de Filippijnen

Etappe XI

Frisia Orientalis

12.03.Varel
Kaart: De Friezen, Folk fan Europa

Riustringen.

It Sânde Fryslân
Het Zevende Vrije Friese Zeeland

Vlag van Friesland
Friesland Kreis Jever-Varel
Flagge fan Friesland
Westlike part fan Riustringen.
Jever - Varel

Fan Jever , Sint Magnus Sande
Dykhusen, Sint Jabik,  nei Varel
Landkreis Friesland.

Dykhausen Sankt Jakob, Wehrturm
Dykhausen St Jacob Toer
Schmetterling als symbol der Auferstehung
'Metamorfose'

Dykhausen St Jakob
Reformierte Kirche Sankt Jakob, Dykshausen.
Im Krieg zerbommt.

It Frysk fan de Riustringen Codex
Is it "meast archaïske Frysk dat wy kinne

 LITURGISCHE KALENDER

Stûneboek
AJW.209
Rorate caeli 1973
Dauwt hemelen van boven en wolken regent de rechtvaardige.

Peccavimus et facti sumus tamquam immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi:
et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos:
abscondisti fáciem tuam a nobis,
et allisisti nos in manu iniquitátis nostrae.

Roráte coeli désuper,
et nubes pluant justum.

100 a. Warkum 2010
By Warkum 2010

2013
Dinsdag in de eerste week van Advent
Zie 29 november

Zaterdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 30, 19 – 26
Terugkeer uit de ballingschap
Een overvloed van akkers
Het vee krijgt goed voer.

Psalm 147

Matteus 9, 35 – 10, 1, 5-8
Jezus heeft medelijden met de schare
Eerste uitzending van de leerlingen
Het Koninkrijk van God is nabij!

Yamagugi Xaverius KAART
Reis fan Franciscus Xaverius  Nei en troch Japan  
Ferkundiging oant ierdryks einen. 1550
Tekening yn Yamaguchi

Yn de koartste advint
 is hjoed de earste snein
-Sa yn 2006-

Haiku

Een boerenherberg
Hoor ik honden huilen ’s nachts,
Mee met de regen?

Basho

201. By Warkum 3.12.10
By Warkum 210

Gustav Holst - The Planets:  Jupiter
Jupiter is de planeet van de maand december

Rorate Coeli
http://www.youtube.com/watch?v=DRoBxNbUO28
Joachim Bolsward

Chichibu Yomasuri
http://www.youtube.com/watch?v=
3D5bN9Icuc8&feature=related

Japans feest bij het begin van de zijdeoogst