Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

27 augustus

Sân en Tweintichste Dei fan Rispmoanne

HILLIGENKALINDER

Hillige Monica,
Mem fan Sint Augustinus

Sint Monica
08.27, St Monica Adeco
Sancta Monica

Gallia:
Caesarius van Arles
Aartsbisschop van Arles
in 502

Lampe fan de Tsjerke
fan Súd Gallië.

08.27. Caesarius
Caesarius overhandigt zijn Orderegel
Bamberg, Staatsbibliothek.
Msc.Lit.142,fol 65r.

Sens:  
Saint Ebban

Engeland:  
Saint Decumb in Dunster  
706

In Duitsland:  
Saint Gebhard  

In de woestijn:  
Abba Poimen van de Skitis
 om 450

08.27. Gaudi sinneblommen
 Sinneblomtegels
El Capricio fan Gaudi in Commilas, Cantabria.

Dom Helder Camara
08.27. Dom Helder Camara

Sterfdag Dom Helder Camara
‘De Rode Bisschop’
 
1999
'grande peregrino do povo'

08.16. Frere Rogier

BIJ DE DOOD VAN FRERE ROGER SCHUTZ
2005

Een intens zachtmoedig mens is van ons weggenomen.
In gebed in de verstilling van het avondgebed
 
kwam aan zijn leven, een onverwacht einde.
Hij wijdde zijn leven
aan vrede en verzoening in Uw Naam.
Hij kende geen macht en geen praal.
Uw Licht voor de mensen doorgeven
stond centraal in zijn doen en laten.
In zijn woorden klonk Uw Stem.
In zijn gezicht werd Uw gelaat zichtbaar.
Geloof dat samenbrengt
en elke mens in zijn eigen waarde laat
was zijn aanhoudende inzet en bezieling.
Zijn plaats en zijn leven werd een oase van hoop,
een stimulans,  een kracht voor al die mensen die zoeken
naar het goede voor deze wereld.
We blijven hem herinneren
door op de plaats waar we zelf leven en wonen
mensen te zijn die licht en liefde doorgeven
in de Naam van U die de dood niet het laatste woord geeft.
Marinus van den Berg

NATUURKALENDER

Bloemen van de dag: 

Festkalender:
Hieracium umbellatum,
Schermhavikskruid.

Calluna vulgaris,  
Struikheide
De heidevelden staan in volle bloei.

Calluna vulgaris
Texel 2006

Dahlia simplex,
Dahlia

Skuonmakkers Dahlia
Dahlia, Pauflinter en Foske

Dahlia’s
op de boerefeesten,
de versiering van de laatste schoof.
Overal bloeiend in de boerentuinen

KRONIEK

1883
Uitbarsting van de Krakatau
in het toenmalig Nederlands Indië,
tussen Java en Sumatra.

2013
De sequoa's fan Yosemite
troch fjoer bedrige.


TRADITIE

Weerspreuk:

Qui la pluie demande a Saint Ebban
est jamais laissé a l'abandon.

Normale datum
voor de laatste temperatuur 
boven de 25 graden.

Abba Poimen zei:  

Iemand kan schijnen te zwijgen
 Hoewel zijn hart anderen veroordeelt
Zo iemand spreekt voortdurend.

Een ander kan van ’s morgens vroeg  
tot ’s avonds laat spreken
En toch het zwijgen bezitten.

Dat gebeurt wanneer zijn spreken
alleen het geestelijke voordeel beoogt.

08.27. s Monica
Sinte Monica en har soan Augustinus

Een kind van zoveel gebeden
kan niet verloren gaan.

PELGRIMAGE

PELGRIMSTOCHT VAN HET LEVEN

Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm' ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und Kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Friedrich Hölderlin
(1770-1843)

1997. MIDLIFE
'Häfte des Lebens' 1997, 50 jier, foto: Gerrit de Kuyer
Fries Museum, mei de âlde koppenfan de Stiennen Man.
MEDIA VITA

Media Vita in Morte sumus

Media vita in morte sumus:
quem quaerimus adjutorem,
nisi te, Domine?
qui pro peccatis nostris
juste irascaris:

Sancte Deus,
Sancte fortis,
Sancte misericors Salvator,
amarae morti ne trada nos.

Midden in het leven
Zijn wij omgeven door de dood.
wie zullen wij vragen
ons te hulp te komen,
tenzij U, o Heer,
die terecht vertoornd zijt
onwille van onze zonden.

Heilige God,
Heilige Sterke,
Heilige Zaligmaker
vol ontferming.
Lever ons niet over
aan de bittere dood.

08.28. Engel des doods
Comillas: 'Engel des doods'.
op de kapel van het kerkhof.
Josep Llimona

Op U hebben onze vaderen vertrouwd;
zij hebben vertrouwd
en Gij hebt hen bevrijd.

Tot U hebben onze vaderen geroepen;
zij hebben geroepen
en zij zijn niet beschaamd.

Witmarsum, Kerk Nic. van Tolentijn
Wytm. St. Monica
Sinte Monica, Mem en Widdo,
Wytmarsum


Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Heilige God,
Heilige Sterke,
Heilige Zaligmaker
vol ontferming.
Lever ons niet over
aan de bittere dood.
Gezang dat destijds
 de soldaten zongen
voor een veldslag.

08.27.Jakobus Luibeke Jakobskarke
Sankt Jakob, Jakobikirche Lübeck

Terugweg uit Santiago, langs de zee.

'VIA MARITIMA'

Comillas, Stêd fan de Jugendstil.

08.27. villa op de berg
Jugendstilvilla, Comillas. 

08.27 Villa Gaudi
El Capricio van Gaudi
in Commillas, Cantabria
Boud: 1883-1885

08.27. Gaudi folla
El Capricio fan Gaudi JR2006

Ik wandelde er een hele middag
'in de schaduw van de dood'
2006

Moai Fryslân
20. Molkwar
Molkwar, Moai Fryslân 20
Geen goud zonder schuim.

WYLDEMERK

In het laatst van augustus
trokken de Friezen eeuwenlang naar de 'Wyldemerk'

08.27.Wyldemerk Herberge 1986
Wyldemerk, Augustus 1986, 'Kipenburg'
De Herberge is sletten.

De Wyldemerk duorre twa dagen
De earste dei foar de âlderein
de twadde dei foar it jongfolk:
In frijstermerke.
Internet en datingsites
wiene der jit net.

Wyldemerk, De Luts.
08.27.Wyldemerk Luts
De Luts by de Wyldemerk

Wyldemerk Gasterlân 2005.

In de vijftiger jaren
Was in het gebied van de Wyldemerk
een kamp voor Islamitische Ambonezen.
Ze hadden er hun Moskee
'De eerste Moskee van Nederland'

08.27.Molukkers Moskee
Steen die de plaats aangeeft waar eens de moskee stond
Een Gaastelandse, Scandinavische, zweerfsteen
bedekt met kruidnagels.

08.27. Wyld. Molukk, boadskippen
Vrouwen uit de Gaasterlandse dorpen
Kwamen de Molukkers boodschappen bezorgen.

08.27.Molukkers Wyldemerk
Molukkers groeten de Wyldemerk in 2007.

Nog steeds pelgrimeren Ambonezen
naar de plaats waar zij eens woonden,
geboren werden of kind waren.
Waar in Nijemardum hun doden zijn begraven,

08.27. Wyld. Molukk, Douns froulju
Molukse vrouwendans

In 2005 waren de Ambonezen uitgenodigd voor
de Wyldemerk Nieuwe Stijl.

08.27. Wyld. Molukk, Haed 1
08.27. Wyld. Molukk, Haed 2

De mannen voeren een dans op:
De rituele dans een nieuw dorpshoofd wordt aangewezen.
De geest van de stam neemt bezit van de boomstam
en drijft de dansers naar de nieuwe leider.

08.27. Wyld. Molukk, Haed 3
08.27. Wyld. Molukk, Haed 4

Ook andere goden dan Allah
bezochten in 2005 de Wyldemerk.

08.27. Wyld. Molukk, Hindougod

Dragonfly Sanctuary

In 2007 kreeg de Wyldemerk in nieuwe functie:
Libellen reservaat:
Yn it Gaasterlânsk: Wrattebiterreservaat.

Wyldemerk Dragonfly Sanctuary
Dragonfly Sanctuary Wyldemerk.

Libellepoel Wyldemerk
Libelleparadyske

Libelle 1. grien wyldemerk 07
Dragon fly, Libelle, hynstebiter, wrattebiter

Libelle 1. aaien lizzend wyldemerk 07
Oeverlibel:eierleggend vrouwtje
bij het aantippen van het water legt ze een eitje.

Libelle 1. blau âlde man wyldemerk 07
'Kantsitter', Orthetrum cancellatum, een 'oudstrijder'

CAMPUS WYLDEMERK
Een volgende stap in de veelbewogen historie
van de Wyldemerk is de komst van Campus Wyldemerk.
Een laatste-kans-opleiding voor jongeren
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Hoe temme je in wyldeman?
Stjoer him nei de Wyldemerk!

PYLGERTOCHT FAN IT LIBBEN

Jan Romkes 1947-1997
2000.JR Pylger
Foto yn Trouw 1997 'Augustusmoanne fan it libben.
'
Ten halver baan'


08.27. Engel en Chrismon
Commillas: Kerkhof, Chrismon tussen de papavers

Liturgische Kalender

2012
Dinsdag in de een en twintigste week door het jaar
Zie: 24 augustus


In een Jacobusjaar

Vrijdag in de eenentwintigste week
door het jaar.

1 Tessalonica 4, 1-8
Onthoud u van ontucht
Wij zijn geroepen tot heiliging

Psalm 97
Steeds komt er licht voor de vromen.

1 Korinte 1, 17-25
Wij verkondigen een gekruisigde Christus
voor de Joden een aanstoot,
voor de volkeren een dwaasheid.

Evang.Dwaze Maagden Osnabrück
Osnabrück: de zeven Dwaze Maagden.

Psalm 33
De aarde is vol van Gods mildheid

EVANGELIE
Matteus 25, 1-13
De wijze en de dwaze maagden

Haikû

Zo'n waterjuffer
haar gezicht is anders niets
dan grote ogen


Chisoko

In Media Vita in Morte sumus
'Midden in het leven, van de dood omgeven'

Klassieke gregoriaanse uitvoering
http://www.youtube.com/watch?v=udMOCikvpSA

Moderne 'pseudo celtic' bewerking. door Anuna.
http://www.youtube.com/watch?v=DGfBwWrNOic
http://www.youtube.com/watch?v=DGfBwWrNOic&NR=1